AT 2011 – 2014

Ideer til AT forløb

Posts Tagged ‘Engelsk

At være på – Muligheder i engelsk

leave a comment »

Engelsk i AT går ud på at bruge engelskfagets metoder til sammen med andre fag og disse fags metoder at belyse en sag. ”Sagen” kan være en tekst, men tekst forstået meget bredt (film, video, internet m.v).

 

OVERVÅGNINGSSAMFUND

George Orwell: 1984    Fork. udg. m. gloser til første kap. ( historie, samfundsfag).

Andre dystopier om overvågning:
Hvordan overvåger medicinalindustrien vore kroppe og sind?: George Saunders: Escape from Spiderhead. New Yorker  Dec. 20  2010. Novelle (gloser) om medicinalforsøg, hvor forsøgspersoner overvåges af forsøgsledere med henblik på eksperimenter, hvor der skal udvikles nye psykofarmaka til medicinalindustrien   (Samfundsfag, biologi).

Kommercielle interessers overvågning. Ex: Hari Kunzru: Raj Bohemian, The New Yorker  March 10, 2008. Overvågning i reklamebranchen. En mand har været til et selskab i et bohememiljø og opdager senere, at han er blevet fotograferet og indgår i product placements til salg af alkoholiske drikke.  (engelsk, medier, samfundsfag):

Overvågningskameraer og andre typer af overvågning ved demonstrationer (f.eks. COP15 og Climate Camp Britain. Politiets overvågning af demonstrationer og aktivister. Med kamera og undercoveraktive: Ex: Mark Kennedy: A journey from undercover cop to ‘bona fide’ activist  The Guardian, Monday 10 January 2011 .  Den første af en række artikler i The Guardian om det britiske politis overvågning af klimaaktivister ved hjælp af betjente, der er gået undercover ind i miljøet.  (Samfundsfag, engelsk)

Den værst tænkelige case. Nordkorea som eksempel på overvågningssamfund. Adskillige videoer på nettet, f.eks. BBC (skriv  BBC North Korea  i Google). Kan  f.eks. konfronteres med 1984.

Surveillance i samfundet generelt. Mange links til surveillance society artikler og problematikker hos BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6108496.stm   En officiel rapport om the surveillance society ligger på nettet (også på CD-rom’en)

Film: Minority Report and Enemy of the State

GOOGLE OG INTERNETTET: Overvågning på nettet kan ske via søgninger i Google: Søgeveje og de cookies, folk efterlader. Det kan man finde artikler om, og det kan undersøges.
FACEBOOK OG SOCIALE MEDIER: Hvordan fungerer de sociale internetmedier også som mulige kanaler for overvågning (data slettes måske ikke og kan blive liggende og således blive inkriminerende for folk).
I’m Following my birth father on Facebook. I have never met my birth father, but now I am following his every move on Facebook

Film: The Social Network om Mark Zuckerberg, og hvordan han skabte Facebook.


SELVISCENESÆTTELSE

Performanceteori i litteratur

Reality-TV.  Historien om Jade Goody.  Via Big Brother Reality-TV til Celibrity  – og tidlig død.  http://en.wikipedia.org/wiki/Jade_Goody .  Historien kan analyseres fra mange vinkler, f.eks. populærpressens behandling (medie-/kommunikations-/tekstanalyse af britiske tabloidaviser), dels medialiseringen af underholdning i de nye medier, dels multikulturelle clashes (diskussion med indisk Bollywoodskuespiller).  (Engelsk, mediefag, samfundsfag, dansk).  Dansk Reality-TV: Blod, sved og T-shirts – reality-TV  DR, hvor unge danske laver fabriksarbejde i Indien, kombineres f.eks. med Aravind Adigas novelle The Elephant (Engelsk, samfundsfag) .

Identitet i den digitale tidsalder: Sherry Turkle: Life on the Screen. 1995.   Sherry Turkle: Alone Together 2010/11.  i De to bøger beskriver Turkle Internettets rolle som gående fra  Postmodern Playhouse til noget, der truer med at tage identiten fra det moderne menneske, idet vi sidder ”lænket til ” de digitale medier i alt for lang tid.  Bøgerne er beskrevet her: http://www.nytimes.com/2011/01/23/books/review/Lehrer-t.html?_r=1&scp=1&sq=turkle&st=cse

Overvågning af reality participants: Ex: Ben Loory: The TV:  Novelle om en mand, der vågner op en dag og finder ud af, at han deltager i de programmer, han ser i TV. Til sidst kan han ikke finde ud af, hvad der er reality, og hvad der er reality show. http://www.newyorker.com/fiction/features/2010/04/12/100412fi_fiction_loory

Er Verden konstrueret? Film: The Truman show with Jim Carrey (nævnes på CD-romen)

Bloggen som genre – selviscenesættelse, meningsdannelse eller nyhedsformidling?   Hvad er en blog? Forskellige typer af blogs. F.eks. middelklassens selviscenesættelse i bloggen Stuff White People Like. Eller den britiske blogger Laurie Penny , der skriver om “The lost Generation“, og hvordan den bruger Internettet og sociale medier i politisk arbejde imod nedskæringer på uddannelser. Laurie Penny har båd en blog hos New Statesman og hos Blogspot.com. Her skriver hun bl.a. om, hvordan det var at blive en kendt person via de nye Internetmedier, herunder Twitter.

Den arabiske ungdoms organisationsformer og politisk iscenesættelse i de nye netmedier. Link til artikel om dette her.

Rap på Internettet imod diktatorer. Hvordan tunesisk rapper El General, Internettet og Wikileaks var med til at få den tunesisk diktator Ben Ali væk fra magten :  F.eks. beskrevet her: http://www.newyorker.com/talk/comment/2011/01/31/110131taco_talk_coll

Iscenensættelse i britisk politik op til valget i 2010. Første  gang partilederdebatter blev sendt over internettet.   The first election debate: http://www.youtube.com/watch?v=rk5HvJmy_yg&feature=player_embedded#  kan f.eks. analyseres og grundtrækkene i britisk politik op til valget kan analyseres (sammen med samfundsfag, historie).
Gordon Brown og bigoted woman sagen (youtube videoer: http://www.youtube.com/results?search_query=gordon+brown+bigoted+woman&aq=8   kan anlyseres, hvordan kan det gå til, at en britisk statsminister er ved at tabe et valg på, at han kludrer i det med kommunikation og nye medier (kan analyseres med brug af medie-/kommunikationsanalysemodel)  (med samfundsfag, mediefag)

Den perfekte krop: Curves to die for.  Brother on Sunday (novelle om plastikkirurg, der praktiserer  Botox-behandling på sig selv, og elsker at fotografere). Perspektivering evt. til Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray.

Konstruktion af det feminine i medierne og reklamen: The Skinny Model being Photographed. Scene from the movie Blow up: http://www.youtube.com/watch?v=wygqlfUoJEs  The image of women in electronic media. Gender analysis. Media analysis. http://www.kristisiegel.com/theory.htm#feminism

Fodboldhooliganisme og medierne: The Old Firm: Celtic/Rangers i Glasgow.  I’m Fuckin’ lovin’ it.

Eksempler på problemformuleringer til selviscenesættelse:
Hvordan og hvorfor iscenesatte man sig selv i punkerkulturen? Sammenlign med, hvordan unge iscenesætter sig selv i ungdoms- og musikkulturer i dag.

Hvordan har folk iscenesat sig selv på Twitter og facebook? Hvordan skelne mellem Arabisk Forår og andre protestbevægelser på de sociale medier og almindelig selviscenesættelse som identitetsprojekt?

Hvordan – og hvorfor –  iscenesætter hipstere sig på blogs, via livsstil og ved events? (ex på hipsterblog: http://copenhipster.tumblr.com/? 10 ways to pass yourself off as a hipster)

Gør sociale medier og Reality TV det muligt for mennesker, der lider af kedsomhed, at leve virtuelle erstatningsliv? Er der noget, de kunne gøre for at få et bedre liv i det ”virkelige” liv? (tekster  The TV og Ask Me If I Care kan bruges som udgangspunkt)

Hvordan spiller performativitet sammen med processer omkring identifikation, kategorisering (sætte ”mærkat” på folk) og social reproduktion (genskabelse af nødvendige sociale sammenhænge) blandt unge i forskellige netværk: skole, musikbands, sportsplads, bande mfl.?

Hæmmes unges evne til at performe  – og dermed konstruere identitet via performance  –   af familie, skole , arbejde  og andre rammer, de indgår i?

Hvordan har politikere iscenesat sig selv sammen med musikere og reklamefolk (brandbuilding)  – analyse af udvalgte  amerikanske  attack ads fra valget nov. 12.

Hvordan iscenesætter Occupy-bevægelsen deres protester? Det vil vi undersøge igennem en analyse af videoer og tekst(er).

Hvordan laver forfattere historier om selviscenesættende mennesker. Analyser novellen The TV (link ovenover) og sammenlign med andet reality.

Hvordan iscenesatte Obama og Romney sig selv i 2012 valgkampagnen – analyseret i reklamevideoer og udvalgte youtubevideoer.

Hvordan bruger man medier og reklame til at bygge politiske brands op?  Hvad er de visuelle virkemidler i reklamen, og hvordan tales der (political speech. Analyse af taleelementer)

The attack ad. Hvilke virkemidler bruges i de ”onde” attack ads (find dem på youtube ved at skrive ”attack ad” i youtubes søgefelt)?

Hvordan laves drejebog og Rollespil til en amerikansk valgkamps-  attack ad, hvor I sværter en politisk modstander til (find evt. forlæg på Youtube)?

Antagelse:  I industrisamfundet så man mennesket som et  individ, der blev bestemt af ydre faktorer, f.eks. opvækst, familie, foreninger, skole, arbejdsplads, medier. I dag ser man mennesket som et individ med muligheder for selvskabelse igennem performance og identitetskonstruktion (finde frem til svar på og definitioner i forhold til spørgsmålet: Hvem er jeg?).
Vi vil undersøge, om det er en korrekt antagelse

Er identiteten/selvet et fast udtryk, en enhed med en fast kerne over tid i Verden, eller er identiteten kamæleonagtig og uden fast kerne?

Advertisements

Written by Gregers Friisberg

January 31, 2011 at 4:09 pm

Posted in Engelsk

Tagged with