AT 2011 – 2014

Ideer til AT forløb

Posts Tagged ‘Samfundsfag

At være på/at overvåge og kontrollere – muligheder i samfundsfag

with 5 comments

TEKNIKKEN SOM OMDREJNINGSPUNKT

Digitale kameraer – fotografi
Mobiltelefoner/iPhones: Overvågning af venner. GPS
Facebook/Twitter/Youtube
TV – reality TV   Video  –  CCTV
Digital teknologi
     –  på Nettet – vi følges, hvor vi surfer hen. Cookies efterlades
      – i databaser  –  personregistre
Screening – overvågning af kroppen
Satellitter  –  Overvågning fra rummet  – overvågning af natur/økologi

OVERVÅGNING I FORBINDELSE MED TERRORLOVGIVNING 

Hvordan og hvorfor er terrorlovgivningen kommet til at føre til mere overvågning

Overvågningsteknikker (fysik/matematik/kryptering).  Trussel mod borgerrettigheder – ytringsfrihed. Droneflyangreb i Afghanistan:  Hvordan laver flyene overvågning ? – Is it a bit like playing a video game? Krigens regler (historie og samfundsfag).  Teknikken (fysik). Krigsførelsen med droneflystyring i CIA, USA.  Sammenligning med computerspil  (engelsk  fysik-overvågningssystemer). Dronefly overvåger narkohandel. Manipulation og styring via falske identiteter på Internettet.

CCTV kameraovervågning i britiske storbyer

OVERVÅGNINGSSAMFUND

George Orwell: 1984  (engelsk, historie, samfundsfag). Overvågning “den anden vej”: Mobiltelefoner- Verdens øjne og ører under de mellemøstlige opstande.

Hvem er fangerne? Hvordan overvåges de? Panoptikonfængslet: Jeremy Bentham og Michel Foucault. Ændret fokus i overvågning og kontrol fra 17-1800 tallet (perspektiverende) til vore dages elektroniske systemer. 

Teorier om overvågning som samfundsmæssige risici: . Læs f.eks. om Ulrich Beck: Hverdagens risici  i   Benny Jacobsen red: Sociologi og modernitet, s. 54 – 61.  I forbindelse med nye medier (ICTV, nettet). 

Fra Big Brother stat til Big Brother kontrol i hverdagen: Michel Foucaults teorier om overvågning og kontrol i hverdagslivet(samfundsfag, filosofi, psykologi). I forbindelse med netovervågning.

Wikileaks:  Hvordan har Wikileaks båret sig ad med at lave overvågning, og hvordan er Wikileaks efterfølgende blevet overvåget af regeringer (USA, UK)?  http://www.wikileaks.ch/  . Længere artikel med historiske data om afsløringerne: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jan/30/julian-assange-interview

Politisk overvågning via opinionsmålinger. “Tage temperaturen på politikken” – Hvem overvåger hvem og hvorfor? Opinionsmålinger. Gallupdemokrati. Teknikken: F.eks. internetbaserede opinionsundersøgelser.

Overvågning af trafikken på nettet ved hjælp af Google Trends.: Skriv ord i søgefelt og se, hvornår ordet(ene) er søgt på.  Hvordan bruger annoncører Googlesøgemønstre til overvågning af kunder/udvikling i kundesegmenter?

Sociologiske teorier om postmodernitet og iscenesættelse af selvet: f.eks. Anthony Giddens: Du er arkitekt for konstruktionen af din egen identitet, dit eget liv: Benny Jacobsen red: Sociologi og modernitet, s. 48 –54, 64-68.  Netværkssamfundet, f.eks. Manuel Castells: http://www.geof.net/research/2005/castells-network-society

Selviscienesættelse i blogs, f.eks. Copenhipster: http://copenhipster.dk/ Analyse af bloggen som genre og selviscenesættelsesmiddel (dansk, mediefag, psykologi)

Krop, klasse og status. De sociale identiteters grundlag  og konstruktion af ny identitet.
Benny Jacobsen red: Sociologi og modernitet, s. 162-165 (lære at identificere selvet). 168-177.  Analysere X-faktor o.lign. udsendelser og sammenholde med teorien. Evt. formulere hypotese på basis af teorien og konfrontere med virkeligheden  –  reality shows, hvor folk forsøger kunstigt at bygge nye identiteter/opnå bekræftelse i medievirkelighed.
Teorierne kan sammenholdes med litterære udtryk (dansk, engelsk).  kronik om Mig A/S.

Facebook Places: Så vennerne ved, hvor du er, når du er på.  Artikler i Politiken og andre blade. Infomedia: Skriv f.eks. Cyberliv, webnørder eller facebook places i søgefelt.  Kan forbindes med sociologisk teori, f.eks. Georg Simmel: Storbyens anonyme relationer.

Bloggeres rolle for ytringsfrihed og sociale bevægelser i Egypten. Beskrevet i Wikileaks cable: http://www.wikileaks.ch/cable/2009/03/09CAIRO544.html

(Palads)Revolution i Egypten? Regimets overvågning og kontrol. Modmagt via Facebook, Twitter og internettet. Googles “Twitterhul” ud af Egypten.  Voice-to-Tweet fra Egypten.
Da Egypten lukkede Internettet – 28.1.2011.  http://techland.time.com/2011/01/28/how-egypt-cut-off-the-internet/. Hvordan styrede Mubarak Internettet?  Peter Beaumont artikel:  Twitter og Facebook i den arabiske Verdens opstande  (engelsk version af artiklen her).

Maghreb. De overvågede slår igen via Facebook og Twitter  –  Sociale og politiske oprør i Tunesien, Algeriet, andre arabiske lande og Iran.  Politisk organisering via Internettet.

Cyber Utopia?  Forestillingen om Cyber Utopia siger, at Internettet vil frigøre nye sociale kræfter via den frie informationsstrøm. Internettet vil således ved at give stemme til de, der ikke ellers kom til orde i medierne, kunne rive diktaturer ned, når de sociale net på Facebook, Twitter og andre steder gør det muligt for kritiske mennesker at kommunikere og samles virtuelt. Man så det delvist i f.eks. Iran (2009) og i Tunesien og Egypten 2011.
    Men antagelsen er blevet kritiseret i bogen ”The Net Delusion – how not to liberate the World”  af Evgeny Morozov.   Anmeldelse af bogen her: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/8241377/The-Net-Delusion-by-Evgeny-Morozov-review.html  . Diskussion af den her: http://www.nytimes.com/2011/01/28/opinion/28iht-edcohen28.html?hp=&adxnnl=1&adxnnlx=1296228234-VUULxjL2GGRVnYUxArlhZw .  De digitale mediers potentiale som platform for social aktivisme beskrives fint i denne artikel: http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell?currentPage=all


SELVISCENESÆTTELSE OG MEDIER

Se, jeg er på – iscenesættelse, identitet og reality-shows. Af Helene Jansen og Stefan Lock Jensen. Samfundslitteratur 2003.  Bl.a. om reality shows.

Nye netmedier og identitetsdannelse:  F.eks. efter: Finn Rasmussen: Globalisering, massemedier og kulturel forandring. Columbus 2006.

Selviscenesættelse og medialisering i politik:  Stig Hjarvad: Det selskabelige samfund. Politik som iscenesættelse, f.eks. Kongekabale. (Samfundsfag, dansk, medier).

Selviscenesættelse gennem medier: Projektopgave v. RUC: http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/3919/1/Selviscenes%C3%A6ttelse%20gennem%20medier%20(rapport).pdf
Bl.a. gennemgang af  Baudrillard,  Giddens og Goffman .  Lav f.eks. en hypotese ud fra en af disse teoretikeres teorier og konfronter hypotesen med virkeligheden (empiri).  Internethoaxer Gay girl in Damascus.

Blod, sved og underholdning – reality-TV  DR, hvor unge danske laver fabriksarbejde i Indien.

Medier og politik: Politikeres brug af medierne: Medieanalysemodel.

Hooliganisme og medier. Hooliganisme og territoriekampEngelsksproget artikel om historisk/sociologisk baggrund for skotsk hooliganisme.

Advertisements

Written by Gregers Friisberg

January 31, 2011 at 4:05 pm

Posted in Samfundsfag, Uncategorized

Tagged with